AKTIVITY NAŠICH DETÍ

Miestna výstava králikov, holubov a iného vtáctva

Po krásnej akcii na obecnom úrade sme sa presunuli do starej školy, kde sa už vo veľkom pripravovala miestna akcia - " Výstava drobných zvierat". Privítala nás vôňa guláč´šu, ktorý ujovia pripravovali na dvore. Deti sa potešili množstvu králikov, holubov, husí a inej hydiny. 

Označené v :