TRIEDY (skupiny)rozdelenie detí v našej škôlke

Rada školy

Zverejnené v Materská škola Jamník

Členovia Rady školy pri MŠ v Jamníku v šk. roku 2018/2019
Ing. Patrícia Kavuličová - predseda Rady školy
Janka Antalová - člen za pedag. pracovníkov
Ľudmila Repková - člen za nepedag. pracovníkov
Mgr. Katarína Bendíková - člen za rodičov
Miroslav Kavulič - člen delegovaný OÚ Jamník

 

Členovia výboru rodičovského združenia
Lucia Farkašovská - pokladníčka
Bc. Janka Kučmová
Milan Čuj
Lucia Ballová
Ľuboslava Farkašovská
Veronika Petrušková
Bc. Katarína Drgoncová

Čítať ďalej...

Personálne obsadenie

Zverejnené v Materská škola Jamník

Pedagogickí zamestnanci:

Riad. MŠ -  Bc. Erika Farkašovská -    učiteľka staršia veková skupina
                   Janka Antalová  -               učiteľka staršia veková skupina
                   Bc. Daniela Farkašovská- učiteľka mladšia veková skupina
                   Oľga Minďašová -              učiteľka mladšia veková skupina

Nepedagogickí zamestnanci:
                 

                  Petronela Lorincová - vedúca školskej jedálne
                  Ľudmila Repková - hlavná kuchárka
                  Elena Uhrínová - pomocná kuchárka
                  Agnesa Uhrínová - pomocná kuchárka
                  Erika Schmidtová - školníčka

Čítať ďalej...

Triedy

Zverejnené v Materská škola Jamník

lienky

MLADŠIA VEKOVÁ SKUPINA

1. Kavulič Ján
2. Farkašovský Tomáš
3. Farkašovská Nelly
4. Kavulič Rafael
5. Šmelko Peter
6. Farkašovský Matias
7. Čuj Zachariáš
8. Birnsteinová Zara
9. Sagula Tomáš
10. Kuchár Branislav
11. Hutník Lukáš
12. Pavlíková Sára
13. Figľár Filip
14. Kačírová Bianka
15. Grešová Dorota
16. Jančárová Aneta

Triedne učiteľky:
p. uč. Bc. Daniela Farkašovská
p. uč. Oľga Minďašová

 

vcielky

STARŠIA VEKOVÁ SKUPINA

1. Greš jakub
2. Slebodníková Eliška
3. Ferenčák Matej
4. Farkašovská Nela
5. Drgonec Šimon
6. Pavlík Nikolas
7. Širilla Juraj
8. Kučma Adam
9. Schmidtová Vanesa
10. Koňak Matej
11. Dzuríková Diana
12. Ballová Alžbeta
13. Zavadský Richard
14. Lopatka Rastislav
15. Bača Peter
16. Rumančík Adam
17. Paluška Patrik
18. Macejková Dominika
19. Farkašovský Ľubomír
20. Čarnický Peter

Triedne učiteľky:

p. uč. Janka Antalová
p. riad. Erika Farkašovská

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála