RADA ŠKOLYzoznam členov Rady školy a Výboru rodičovského združenia

Členovia Rady školy pri MŠ v Jamníku v šk. roku 2018/2019
Ing. Patrícia Kavuličová - predseda Rady školy
Janka Antalová - člen za pedag. pracovníkov
Ľudmila Repková - člen za nepedag. pracovníkov
Marta Lopatková - člen za rodičov
Miroslav Kavulič - člen delegovaný OÚ Jamník

 

Členovia výboru rodičovského združenia
Lucia Farkašovská - pokladníčka
Bc. Janka Kučmová
Milan Čuj
Mária Grešová
Lucia Pavliková
Anna Kuchárová
Bc. Katarína Drgoncová

Marta Šmelková

Mária Macejková

Súvisiace položky (podľa značky)