OZNAMYaktuálne oznamy MŠ

OZNAM

 

 

OZNAM

Riaditeľka materskej školy podľa § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/ 2009 Z. z. o materskej škole oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční dňa 4. -5.mája 2020 v čase od 9:00 – do 11:00 hod.

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR - podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomností detí, zákonný zástupca na zápise predkladá žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s čestným vyhlásením, ktoré odovzdá riaditeľke s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení alebo zašle elektronicky na mail školy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s naskenovanými podpismi oboch zákonných zástupcov. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a čestné vyhlásenie nájdete na našej stránke www.msjamnik.sk v časti „dokumenty“.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

-          dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku

-          dieťa s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky

-          dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky ( §59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. )

-          dieťa vo veku spravidla troch rokov (dieťa mladšie ako tri roky len s vypestovanými hygienickými návykmi)

-          uprednostnené bude dieťa s trvalým pobytom v obci Jamník

Rozhodnutie o prijatí do materskej školy podľa § 5 ods. 14 pís. a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní vydá riaditeľka materskej školy do 30.6.2020.

   V Jamníku: 1.4.2020                                                                                                                                     Bc. Erika Farkašovská v.r.

                                                                                                                                                                                 riaditeľka MŠ

 

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála