OZNAMYaktuálne oznamy MŠ

Pokyny na šk. rok 2020/2021 -Zelená fáza

 

 

Prevádzka MŠ na šk. rok 2020/2021 bude zabezpečená podľa manuálu opatrení pre školy vydaný MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.

Organizačné kroky sú v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami - zelená fáza:

Príchod do MŠ je v čase od 6.30 do 8.00 hod.. Preberanie detí od 15.00 do 16:15 hod..

1.Pri vstupe si dieťa a sprevádzajúca osoba dezinfikujú ruky

2. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku / deti rúška nenosia/

3.Pri vstupe bude vykonaný ranný zdravotný filter podľa štandardných pravidiel

4. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ čestné vyhlásenie  - / tlačivo obdržia rodičia pri vstupe/

5. S dieťaťom prichádza do materskej školy vždy iba jedna sprevádzajúca osoba nie viac

6. Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky - / v prípade ochorenia počas pobytu v MŠ pedagogický zamestnanec musí nasadiť dieťaťu rúško, izolovať ho a privolať zákonného zástupcu/

7. Celkový čas zdržiavania sa sprevádzajúcich osôb detí v priestoroch materskej školy je obmedzený na minimálny čas.

8. Dieťa po príchode so sprevádzajúcou osobou do šatne sa prezlečie v umyvárke si pod dohľadom sprevádzajúcej osoby umyje ruky bežným spôsobom až následne sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa pedagogickému zamestnancovi v triede. 

9. Zákonný zástupcovia rešpektujú pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu z domáceho prostredia do materskej školy - deti si hračky z domu nenosia do materskej školy

10. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID - 19 (nádcha, zvýšená teplota nad 37C, kašeľ, zvracanie, kožné vyrážky, hnačky, bolesť hlavy,náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy

11.Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID -19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti, následne kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú

 

Prosíme zákonných zástupcov o dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených pokynov, ktoré nám ukladá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Taktiež Vás chceme požiadať, aby ste zodpovedne sledovali vyššie uvedené príznaky (zdravotný stav dieťaťa) a v prípade, ak sa u Vášho dieťaťa niektoré z nich prejavia, nenosili dieťa do materskej školy. Predídeme tak zbytočným nedorozumeniam pri rannom zdravotnom filtri, ktorý bude prebiehať každý deň pri preberaní Vášho dieťaťa do materskej školy.

Za pochopenie Vám vopred ďakujme. 

Deťom je potrebné priniesť v deň nástupu: - prezúvky, pyžamko a vankúšik, /uteráky sa používať nebudú, preto nie je potrebné ich nosiť/. Hygienické a iné pomôcky priebežne po nástupe - rodičov oboznámia triedne pani učiteľky.

Teší sa na Vás kolektív materskej školy.  

 

zelená fáza

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála