AKTIVITY NAŠICH DETÍ

Deň zeme

Deň Zeme v našej škôlke sa niesol v duchu pracovných aktivít. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, záleží nám v akom prostredí žijeme a poriadku nášho okolia. Na školskom dvore a okolí deti zbierali smeti, hrabali  a čistili. Cieľom bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí - tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu, starať sa o ňu  a tak zveľaďovať životné prostrdedie.

Čítať ďalej...

Návšteva obecnej knižnice

Mesiac marec je mesiacom kníh a tento pekný mesiac sme zakončili návštevou obecnej knižnice, kde teta Evka deťom vysvetlila ako to v knižnici chodí, ako sa požičiavajú knihy a aké knihy v knižnici nájdu. My v našej škôlke sme sa celý mesiac marec venovali knihám: spoločne s deťmi sme vyrábali knihy, čítali si pravidelne, zhotovili výstavku kníh, ktoré priniesli deti z domu, hrali divadielka obľúbených rozprávok a učili sa ako sa s knihou zaobchádza.

Čítať ďalej...

Svetový deň vody

Svetový deň vody 22. marca aktivitami s deťmi sme si pripomenuli aká vzácna je táto tekutina sprevádzajúca celý náš život. Ani my s deťmi v našej škôlke sme na "sviatok vody" nezabudli. Každé z nich sa v tento deň stalo vodnou kvapkou na pohľad maličkou, no veľmi dôležitou súčasťou vodného kráľovstva. Uvedomili si potrebu šetrenia vody, no aj to, že v našej krajine jej máme dostatok. Preto po celý deň vymenili sladký čajík či malinovku za pohár čistej vody, čím urobili dobrú vec aj pre svoje zdravie.

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála