PERSONÁLNE OBSADENIEpedagogických a nepedagogických zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci:
Riad. MŠ -  Bc. Erika Farkašovská - učiteľka staršia veková skupina
                   Oľga Minďašová - učiteľka staršia veková skupina
                   Janka Antalová - učiteľka mladšia veková skupina
                   Bc. Daniela Farkašovská - učiteľka mladšia veková skupina

Nepedagogickí zamestnanci:
Petronela Lorincová - vedúca školskej jedálne
Ľudmila Repková - hlavná kuchárka
Elena Uhrínová - pomocná kuchárka
Agnesa Uhrínová - pomocná kuchárka
Erika Schmidtová - školníčka

Súvisiace položky (podľa značky)

Viac z tejto kategórie: « Dokumenty Rada školy »