PERSONÁLNE OBSADENIEpedagogických a nepedagogických zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci:

Riad. MŠ -  Bc. Erika Farkašovská -    učiteľka staršia veková skupina
                   Janka Antalová  -               učiteľka staršia veková skupina
                   Bc. Daniela Farkašovská- učiteľka mladšia veková skupina
                   Bc. Katarína Drgoncová - učiteľka mladšia veková skupina

Nepedagogickí zamestnanci:
                 

                  Petronela Lorincová - vedúca školskej jedálne
                  Ľudmila Repková - hlavná kuchárka
                  Elena Uhrínová - pomocná kuchárka
                  Agnesa Uhrínová - pomocná kuchárka
                  Erika Schmidtová - školníčka

Súvisiace položky (podľa značky)

Viac z tejto kategórie: « Dokumenty Rada školy »