RADA ŠKOLYzoznam členov Rady školy a Výboru rodičovského združenia

Rada školy

Zverejnené v Materská škola Jamník

Členovia Rady školy pri MŠ v Jamníku v šk. roku 2016/2017
Ing. Patrícia Kavuličová - predseda Rady školy
Janka Antalová - člen za pedag. pracovníkov
Ľudmila Repková - člen za nepedag. pracovníkov
Mgr. Katarína Bendíková - člen za rodičov
Miroslav Kavulič - člen delegovaný OÚ Jamník

Členovia výboru rodičovského združenia
Lucia Farkašovská - pokladníčka
Bc. Janka Kučmová
Milan Čuj
Lucia Ballová
Ľuboslava Farkašovská
Veronika Petrušková
Bc. Katarína Drgoncová

Čítať ďalej...

Personálne obsadenie

Zverejnené v Materská škola Jamník

Pedagogickí zamestnanci:
Riad. MŠ -  Bc. Erika Farkašovská - učiteľka staršia veková skupina
                   Oľga Minďašová - učiteľka staršia veková skupina
                   Janka Antalová - učiteľka mladšia veková skupina
                   Bc. Daniela Farkašovská - učiteľka mladšia veková skupina

Nepedagogickí zamestnanci:
Petronela Lorincová - vedúca školskej jedálne
Ľudmila Repková - hlavná kuchárka
Elena Uhrínová - pomocná kuchárka
Agnesa Uhrínová - pomocná kuchárka
Erika Schmidtová - školníčka

Čítať ďalej...

Triedy

Zverejnené v Materská škola Jamník

lienky

MLADŠIA VEKOVÁ SKUPINA

1. Schmidtová Vaneska
2. Koňak Matej
3. Dzuríková Dianka
4. Ballová Alžbetka
5. Zavadský Richard
6. Lopatka Rastislav
7. Bača Peter
8. Rumančík Adam
9. Macejková Dominika
10. Farkašovský Ľubomír
11. Čarnický Peter
12. Kavulič Ján
13. Farkašovský Tomáš
14. Farkašovská Nelly
15. Kavulič Rafael
16. Šmelko Peter
17. Farkašovský Matias
18. Čuj Zachariáš

Triedne učiteľky:
p. uč. Janka Antalová
p. uč. Bc. Daniela Farkašovská 

 

vcielky

STARŠIA VEKOVÁ SKUPINA

1. Švestka Jaroslav
2. Macejko Samuel
3. Balla Damián
4. Farkašovská Alexandra
5. Koňak Jozef
6. Macejková Viktória
7. Fornalský Dominik
8. Holečková Patrícia
9. Čuj Maximilián
10. Gaňová Timea
11. Petrušková Nina
12. Kaščák Markus
13. Bendík Adam
14. Greš Jakub
15. Slebodníková Eliška
16. Kožár Filip
17. Ferenčák Matej
18. Farkašovská Nela
19. Drgonec Šimon
20. Pavlík Nikolas

21. Širilla Juraj

22. Kučma Adam

 Triedne učiteľky:

p. riad. Bc. Erika Farkašovská
p. uč. Oľga Minďašová

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála