PERSONÁLNE OBSADENIEpedagogických a nepedagogických zamestnancov

Rada školy

Zverejnené v Materská škola Jamník

Členovia Rady školy pri MŠ v Jamníku v šk. roku 2023/2024
Ing. Miroslav Grzyb - predseda Rady školy
Bc. Daniela Farkašovská - člen za pedag. pracovníkov
Ľudmila Repková - člen za nepedag. pracovníkov
Ivana Jančárová - člen za rodičov
Radoslav Mráz - člen delegovaný OÚ Jamník

 

Členovia výboru rodičovského združenia:

p. Mgr. Katarína Bendíková- pokladníčka
p. Zuzana Birnsteinová
p. Jana Podgurná
p. Mgr. Anna Kuchárová
p. Marta Šmelková

 

Čítať ďalej...

Personálne obsadenie

Zverejnené v Materská škola Jamník

Pedagogickí zamestnanci:

Riad. MŠ -  Bc. Erika Farkašovská -    učiteľka staršia veková skupina
                   Bc. Katarína Drgoncová  - učiteľka staršia veková skupina
                   Bc. Daniela Farkašovská - učiteľka mladšia veková skupina
                   Bc. Silvia Smatanová -      učiteľka mladšia veková skupina

Nepedagogickí zamestnanci:
                 

                  Petronela Lorincová - vedúca školskej jedálne
                  Ľudmila Repková - hlavná kuchárka
                  Lucia Farkašovská - pomocná kuchárka
                  Marta Šmelková - pomocná kuchárka
                  Erika Schmidtová - školníčka

Čítať ďalej...

Triedy

Zverejnené v Materská škola Jamník

lienky

MLADŠIA VEKOVÁ SKUPINY

1. Kollariková Diana
2. Pavolová Arleta
3. Šmelko Samuel
4. Čujová Katarína
5. Vanacký Šimon
6. Biroš Anna
7. Grečko Adam
8. Petruška Andrej
9. Olejník Richard
10. Uhrin Oliver
11. Repko Ján
12. Holečko Štefan
13. Mikuš Juraj

14. Jančárová Miriam

15. Burej Lukáš

16. Farkašovská Júlia

17. Markulík Matej

18. Olejník Theo

19. Antolíková Aurora

20. Uhrinová Karin

21. Ledecký Viliam

22. Pavol Šimon

 Triedne učiteľky:

p. uč. Bc. Daniela Farkašovská
p. uč. Bc. Silvia Smatanová

vcielky

STARŠIA VEKOVÁ SKUPINA

1. Maľak Filip
2. Kacvinská Liliana
3. Repková Eliška
4. Petruška Matej
5. Olivková Sofia
6. Kuchár Andrej
7. Dubaiová Karolína
8. Bendík Oliver
9. Birsteinová Nela
10. Olejník Ján
11. Kuchárová Ema
12. Farkašovská Anita
13. Podgurný Patrik
14. Koňak Tadeáš
15. Holečková Vanesa
16. Bača Matúš
17. Jančárová Olívia
18. Richnavská Simona
19. Grzyb Bruno

20. Slebodník Krištof

21. Harabin Leon

22. Novotná Timea

23. Markulíková Michaela

24. Grzyb Mateo

 Triedne učiteľky:

p. riad. Bc. Erika Farkašovská

p. uč. Bc. Katarína Drgoncová

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála