FOTOGRAFIE MŠfotografie z interiéru a exteriéru našej škôlky

Rada školy

Zverejnené v Materská škola Jamník

Členovia Rady školy pri MŠ v Jamníku v šk. roku 2020/2021
Ing. Miroslav Grzyb - predseda Rady školy
Janka Antalová - člen za pedag. pracovníkov
Ľudmila Repková - člen za nepedag. pracovníkov
Ivana jančárová - člen za rodičov
Patrik Hutník - člen delegovaný OÚ Jamník

 

Členovia výboru rodičovského združenia:

p. Lucia Farkašovská - pokladníčka
p. Zuzana Birnsteinová
p. Mária Grešová
p. Mgr. Lucia Pavliková
p. Mgr. Anna Kuchárová
p. Marta Šmelková

 

Čítať ďalej...

Personálne obsadenie

Zverejnené v Materská škola Jamník

Pedagogickí zamestnanci:

Riad. MŠ -  Bc. Erika Farkašovská -    učiteľka staršia veková skupina
                   Janka Antalová  -               učiteľka staršia veková skupina
                   Bc. Daniela Farkašovská- učiteľka mladšia veková skupina
                   Bc. Katarína Drgoncová - učiteľka mladšia veková skupina

Nepedagogickí zamestnanci:
                 

                  Petronela Lorincová - vedúca školskej jedálne
                  Ľudmila Repková - hlavná kuchárka
                  Elena Uhrínová - pomocná kuchárka
                  Agnesa Uhrínová - pomocná kuchárka
                  Erika Schmidtová - školníčka

Čítať ďalej...

Triedy

Zverejnené v Materská škola Jamník

lienky

MLADŠIA VEKOVÁ SKUPINY

1. Babičová Timea
2. Birsteinová Nela
3. Burej Matias
4. Drgoncová Katarína
5. Dubaiová Janka
6. Dubaiová Karolína
7. Grzyb Filip
8. Grzyb Leo
9. Jančár Jozef
10. Kacvinská Liliana 
11. Kuchár Andrej
12. Maľák Filip
13. Olivková Sofia
14. Rumančík Matej
15. Sagula Michal
16. Šuster Dávid

 Triedne učiteľky:
p. uč. Janka Antalová
p. riad. Bc. Erika Farkašovská

vcielky

STARŠIA VEKOVÁ SKUPINA

1. Antolíková Amália
2. Birsteinová Zara
3. Čuj Zachariáš
4. Farkašovská Nelly
5. Farkašovský Ľubomír
6. Farkašovský Matias
7. Farkašovský Tomáš
8. Hutník Lukáš
9. Kuchár Branislav
10. Olivka Matias
11. Pavliková Sára
12. Sagula Tomáš
13. Šmelko Peter
14. Uhrín Liam
15. Figľár Filip
16. Grešová Dorota
17. Jančárová Aneta
18. Kačírová Bianka
19. Petruška Šimon
20. Piškanderová Timea

 Triedne učiteľky:
p. uč. Bc. Daniela Farkašovská
p. uč. Bc. Katarína Drgoncová

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála