AKTIVITY NAŠICH DETÍ

Úcta k starším

Jeseň je nádherný čas, kedy sú stromy odeté do pestrofarebných šiat a v jednom zo svojich mesiacov nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorou je úcta k starším. Babičky a dedkovia si zaslúžia oveľa väčšiu úctu a vďaku ako sa nám zdá a to nielen v októbri, ale počas celého roka. V našej materskej škole si každoročne pripomíname tento sviatok "Október - mesiac úcty k starším". Pri tejto príležitosti sme zhotovili výstavku starožitností taktiež výstavku fotografií so starými rodičmi a vyvrcholením bola príprava kultúrneho programu. Naše pozvanie prijali starí rodičia našich detí, ktorí sa poďakovali nielen slovom, ale aj silným potleskom a úsmevom či milým pohladením a sladkou pusinkou. Sme radi, že sme spoločne prispeli k vytvoreniu peknej sviatočnej atmosféry a mohli tak vyjadriť úctu a vďaku našim starým rodičom.

Označené v :