AKTIVITY NAŠICH DETÍ

Beh ulicami obce Smižany

25. septembra popoludní sa konal Beh ulicami obce Smižany,  na ktorom našu škôlku reprezentoval Riško Zavadský. A aj keď sme medajlu nezískali za vzornú reprezentáciu mu ďakujeme.