AKTIVITY NAŠICH DETÍ

Špivanka

Eliška Slebodníková sa dňa 13. novembra 2018 zúčastnila prehliadky detí materských škôl v speve ľudových piesní pod názvom Špivanka  v Tepličke. Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme.

Označené v :

Súvisiace položky (podľa značky)