AKTIVITY NAŠICH DETÍ

Marec mesiac kníh

Predškolský vek je vekom rozprávok. V snahe čo najviac priblížiť deťom knihy je naše každodenné čítanie pred spaním a vo voľnom čase.  Prostredníctvom kníh sa dieťa stáva dobrým poslucháčom, zažíva veľa neopakovateľných chvíľ plných pohody, zvedavosti, čara, porozumenia a zblíženia, rozvíja sa jeho citový život, vyjadrovacie schopnosti, obohacuje sa jeho poznanie, kladie sa základ čitateľskej gramotnosti a nadobúda vzťah ku knihe.

Aj my v našej škôlke sme mesiac marec venovali knihám - zriadili sme si výstavky najobľúbenejších kníh, ktoré deti priniesli z domu a z ktorých sme si čítali. Taktiež sme navštívíli knižnicu, kde pani knihovníčka vysvetlila deťom ako sa knihy zapožičiavajú. Pani Evka prišla deťom prečítať zo svojich najobľúbenejších destkých kníh aj k nám do škôlky.   

Označené v :