AKTIVITY NAŠICH DETÍ

Kŕmenie lesných zvierat

Tak ako v zime pomáhame vtáčikom a prikrmujeme ich na školskom dvore, ani na lesné zvieratká sme tento rok nezabudli. Detičky si priniesli rôzne dobroty pre lesné zvieratká a spoločne sme ich zaniesli k lesu, aby si zvieratká pochutitli a nezahynuli v zime od hladu.