AKTIVITY NAŠICH DETÍ

Plavecký výcvik

Zverejnené v AKTIVITY

V termíne od 20.11. - do 24.11. 2017 sa naši predškoláci spoločne s predškolákmi z materskej školy Lieskovany zúčastnili plaveckého výcviku cez CVC Levoča v hoteli Čingov. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 13 detí, pedagogický dozor vykonávali p. riad. Bc. Erika Farkašovská a p. uč. Oľga Minďašová. Cieľom plaveckého výcviku bolo priblížiť deťom vodné prostredie, formou rôznych hier a cvičení ich inštruktori naučili sa pohybovať vo vode. Deti si plavecký výcvik užívali a hlavne, keď sa s nimi ujovia inštruktori vo vode bláznili. Poniektorí odvážlivci už druhý deň plávali bez vesty. Posledný deň výcviku deti obdržali ,, Mokré diplomy" za odvahu, statočnosť a aktivity vo vode. Ďakujeme p. riaditeľovi CVC Levoča p. Košíkovi a inštruktorom za úžasný týždeň na plaveckovom výcviku. 

Čítať ďalej...

Plavecký výcvik

Zverejnené v AKTIVITY

V termíne od 20.4.2017 do 27.4.2017 sa predškoláci zúčastnili plaveckého výcviku v bazéne hotela Čingov pod vedením kvalifikovaných inštruktorov z CVČ Levoča. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 14 detí na ktoré dozerali pani učiteľky staršej vekovej skupiny. Cieľom plaveckého výcviku bolo priblížiť deťom vodné prostredie. Pomocou rôznych hier a cvičení ich naučili bezpečne sa pohybovať vo vode a nacvičili ich základným plaveckým zručnostiam.

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála