AKTIVITY NAŠICH DETÍ

Návšteva obecného múzea v Domaňovciach

Celý mesiac október sa nesie v duchu úcty k starším a pri tejto príležitosti sme navštívili obecné múzeum v Domaňovciach, kde deti mali možnosť vidieť pravú slovenskú izbu. Pani Žifčáková nám predniesla krásnu prezentáciu s názornými ukážkami, ako žili kedysi naše babičky a dedkovia. Vrátilo nás to do starých čias a detičky obohatilo o ďalšie zážitky. 

Galéria obrázkov