AKTIVITY NAŠICH DETÍ

Deň zeme

Deň Zeme v našej škôlke sa niesol v duchu pracovných aktivít. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, záleží nám v akom prostredí žijeme a poriadku nášho okolia. Na školskom dvore a okolí deti zbierali smeti, hrabali  a čistili. Cieľom bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí - tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu, starať sa o ňu  a tak zveľaďovať životné prostrdedie.

Označené v :