AKTIVITY NAŠICH DETÍ

Úcta k starším

Milé babky, milí dedkovia vy ste naše všetko!!....toto znelo celým programom.

Pri príležitosti mesiaca Úcty k starším sme pozvali starých rodičov do našej škôlky. Pri príchode sa pohostili teplúčkym punčom a koláčikom s ktorým sa mohli pohodlne usadiť a vychutnať si darček od svojich vnúčat v podobe kultúrneho programu, ktorý si detičky pripravili. Pozvanie prijali aj chlapci z Kapely Sám Sebou a tak svojou prítomnosťou spríjemnili aj náš program, nehovoriac o tom ako detičkám svietili očká pri ich príchode - takéto prekvapenie na ne čakalo. Chlapci si s deťmi aj starými rodičmi spoločne zaspievali ľudové pesničky a bolo nám veselo. 

Takto sme si uctili naše babky a dedkov a veríme, že sa medzi nami cítili dobre a ostali im na túto slávnostnú chvíľu pekné spomienky.

Označené v :